Scanfill Foil

Scanfill Foil är namnet på vår miljövänliga och hållbara folie för termoformning. Den ger kunden ett material med såväl bra barriäregenskaper som en stor frihet när det gäller både ytstruktur och färg.

För oss på Scanfill är miljöaspekten enormt viktig. Vi är stolta över att upp till 100 procent av folien kan tillverkas av återvunnet material och består till 52 procent av mineraler. Det gör att vi minskar miljöpåverkan, samtidigt som vi levererar en produkt som håller mycket hög kvalité.  

Vi kan producera Scanfill Foil  i olika färger på ut- och insida av förpackningen. Folien kan ges en matt yta för att förstärka den mjuka känslan, samtidigt som den är tryckbar. Detta ger kunden stora valmöjligheter när utsidan ska formas. Den höga andelen av mineraler ger materialet både ökad styrka och styvhet. 

Scanfill Sheet Folie för termoformning

Dessutom kan vi leverera materialet med en lagerstruktur på upp till sju skikt, vilket ger oss möjligheten att inkludera en gasbarriär i form av EVOH.

En annan viktig detalj är att det mineralförstärkta materialet är godkänt för livsmedel. Det innebär att det är både frysbart och mikrovågsugnsbeständigt.

Fördelar med Scanfills folie för termoformning 

Den höga andelen mineraler ger oss flera fördelar jämfört med exempelvis polypropen och polyeten. Scanfill Foil-folien för termoformning har en bättre barriär mot gasmolekyler vilket gör att syre och vattenånga har svårare att ta sig genom förpackningen. Scanfill Foil är dessutom återvinningsbart med polypropen (PP) och NIR detekterbart som PP. 

Vår folie har en lägre energiåtgång i samband med termoformningen.

Tack vare mineralerna, som ger en högre värmeledningsförmåga, har vår folie en lägre energiåtgång i samband med termoformningen. Det ger snabbare uppvärmning och nedkylning vilket leder till kortare cykeltider.

Mineralen, som är compounderad in i förpackningsmaterialet, ger dessutom materialet en ökad styrka och styvhet. Detta gör att vi kan viktkompensera genom att minska godstjockleken i väggarna på förpackningarna.