Scanfill BIO Injection

Materialet Scanfill BIO Injection har snarlika egenskaper och fördelar som Scanfill Injection, men är vårt mest miljövänliga alternativ.

Vår kvalité för formsprutning är lättflytande och möter kunders krav på högre styvhet och styrka.

I Scanfill BIO Injection byts fossil PP mot biobaserad PE som tillverkas av råvara från sockerrörsplantor.

Det är ett mer hållbart alternativ med lägre miljöpåverkan eftersom utsläppen av CO2 minskar.

Läs mer om vårt andra material för formsprutning

Scanfill Injection  →