Flaskblåsning

För flaskblåsning erbjuder Scanfill två olika material, Scanfill Bottle och Scanfill BIO Bottle. Gemensamt för båda är att de ökar hållbarheten på produkten, är miljövänliga och fullt återvinningsbara.

Mineralen i Scanfill Bottles material skapar en viss ljusbarriär som kan innebära att andra ljusbarriärer kan undvikas. Den ökade styvheten och värmeledningsförmågan ger möjlighet till minskad godstjocklek vilket minskar vikten och ökar produktiviteten.

Minskad miljöpåverkan

Scanfills materialkoncept, genom att polymerreducera, tillför stora miljöfördelar mot konkurrerande materialgrupper. Fördelen är att vi har hälften så mycket polymer i materialet till flaskorna.

Detta resulterar i att LCA-analyserna (Life Cycle Analysis) visar på minst 40 procent och upp till över 60 procent minskad CO2 påverkan från vaggan till graven under slutproduktens livstid.

Minskad miljöpåverkan

Våra material för flaskblåsning

Scanfill Bottle  →

Scanfill BIO Bottle  →