Scanfoil PP

Scanfoil PP (polypropen)

Scanfoil PP är ett av våra miljövänliga förpackningsmaterial. Det är en folie med bra formningsegenskaper som dessutom finns tillgänglig i flera färger. Vi har även möjlighet att anpassa graden av transparens efter kundens önskemål.

Materialet är godkänd för livsmedel, så som kyld mat, fryst mat och färdiga maträtter, den kan även värmas upp i mikrovågsugn. Materialet är anpassat för att fyllas med kalla och varma produkter, samt för autoklavering.

Det finns möjlighet att lägga till en EVOH-barriär för att minska genomsläpp av syre och öka livsmedlets hållbarhet.

Scanfoil PP Soft Touch är ett alternativ till vanlig PP. Den mjuka ytan skapar ett exklusivt utseende och ger en lägre friktion i samband med stapling, vilket är en fördel när trågen ska matas i förpackningsmaskiner.

Materialet är lämpligt för olika applikationer och segment, till exempel elektroniska komponenter, industriella applikationer och sekundärförpackningar. Det är också ett utmärkt alternativ för hållbara förpackningar för livsmedel.

Vårt material är dessutom helt återvinningsbart och tillhör den materialgrupp som är mest efterfrågad på återvinningsmarknaden. 

Scanfoil PP HiClear

Högtransparenta Scanfoil PP HiClear är jämförbar med APET och PS, ett mycket bra alternativ för dig som vill ha en grönare profil.

Det är även ett utmärkt val för lock, där det ställs höga krav på förpackningens transparens och produktens synlighet.

Det finns även möjlighet att välja till ett additiv som motverkar kondens (Anti-Fog) och fungerar lika bra för så väl kylda och varma produkter.

Scanfoil PP Hiclear Hållbara-plastförpackningar livsmedel

Scanfoil rPP

Scanfoil rPP är vårt mest miljövänliga förpackningsmaterial. Det är en folie som kan bestå av upp till 100 % återvunnet material, allt beroende på vilka krav som ställs på applikationen.

Scanfoil rPP kan tillverkas av både konsumentåtervunnet och industriåtervunnet material, det är enbart de krav som ställs på förpackningen som avgör vilket alternativ som är bäst lämpat.

100 % rPP finns normalt i mörka nyanser, men det är även möjligt att använda delvis återvunnet material i andra kulörer. Det öppnar upp en helt ny och färgsprakande palett inför designprocessen.

Datablad

SCANFOIL PPSCANFOIL r-PP