Folieextrudering

Vi på Scanfill arbetar efter mottot, starkare, snabbare och grönare och erbjuder granulaten Scanfill Extrusion och Scanfill BIO Extrusion för extrudering av folie.

Granulaten fungerar bra att extrudera i monolager samt multilager strukturer, oftast med befintlig utrustning. Uppbyggnaden av lagerstrukturerna beror på vilken sorts slutprodukt som ska packeteras eller vilken sorts känsla som önskas på ytskikten. Scanfills matta yta och soft-touch-känsla kommer automatiskt vid extrudering.

Scanfill Extrusion och BIO Extrusion-granulaten är framtagna för att vara ett ”ready-to use” material till hundra procent i extruderingsfasen. Det är nämligen ingen masterbatch utan ett compound.

Här kan du läsa mer om compoundering  →

Minskad miljöpåverkan

Scanfills materialkoncept, genom att polymerreducera, tillför stora miljöfördelar mot konkurrerande materialgrupper. Fördelen är att vi har hälften så mycket polymer i materialet till folien.

Detta resulterar i att LCA-analyserna (Life Cycle Analysis) visar på minst 40% och upp till över 60% minskad CO2 påverkan från vaggan till graven under slutproduktens livstid.

Minskad miljöpåverkan

Våra material för folieextrudering

Scanfill Extrusion  →

Scanfill BIO Extrusion →