Kvalitet & Miljö

Scanfill innehar kvalitetscertifikatet ISO 9001 och miljöcertifikatet ISO 14001. Det är internationella miljö- och hållbarhetscertifikat som omfattar organisering, utvärdering, redovisning och uppföljning av företagets arbete kring miljö. 

Certifikaten finns här: 

Hållbarhetsredovisning Polykemi Group

CSR (Corporate Social Responsibility) och hållbarhet handlar till stora delar om hur ett företag, med sitt agerande och sin verksamhet, kan påverka sociala förhållanden i samhället i stort och även internationellt. Vårt företag har en möjlighet att påverka situationen dels i och omkring vårt samhälle, dels påverka alla våra intressenter på något sätt både lokalt och globalt.

Polykemi Groups hållbarhetsredovisning beskriver Polykemi-koncernens arbete med hållbarhetsfrågor. Redovisningen omfattar gruppens europeiska verksamhet i bolagen Polykemi, Rondo Plast, Scanfill samt vårt kinesiska bolag Polykemi Compounds Ltd. 

Vi har redogjort vår hållbarhetsredovisning sedan 2013. Redovisningen är enligt GRI (Global Reporting Initiative) Standards Core och i enlighet med den har vi fokuserat på de områden som identifierats som viktigast i intressentdialoger och väsentlighetsanalys. Alla 

De senaste hållbarhetsredovisningen från Polykemi Group finns här:

Äldre hållbarhetsrapporter finns här  →

Miljörapport

Varje år sammanställer Polykemi Group en miljörapport, där mål och förbättringar inom området miljö redovisas och annan miljöprestanda presenteras.

De senaste miljörapporterna för Polykemi Group finns här:

Policy för kvalitet och miljö

Polykemi-koncernen strävar ständigt efter att utveckla och producera flera och nya typer av hållbara och miljöanpassade plastmaterial, att minska företagets miljöpåverkan samt att använda energi och resurser på ett effektivt sätt under plastens livscykel.

Den gällande kvalitetspolicyn och miljöpolicyn finns här: