Välj materialsmart!

Vilket material har ni valt att tillverka era förpackningar i och varför? Är ert nuvarande val verkligen ett materialsmart alternativ? Vi hjälper er att välja rätt material till era förpackningar.

Genom att vara noga med ditt val av förpackningar kan du sänka ditt företags klimatavtryck, samtidigt som du minskar matsvinn och spar på jordens resurser. Materialvalet är en enormt viktig del och det gäller att välja rätt förpackning till varje produkt; den ska vara hållbar, öka hållbarheten på produkterna och dessutom kunna återvinnas på rätt sätt. 

Det kan vara en svår ekvation att lösa, men låt oss gör ett försök att hjälpa ditt företag till en mer materialsmart vardag. 

För att göra den ekvationen något enklare har vi på Scanfill, tillsammans med övriga delar av Polykemi Group, genomfört en vetenskaplig studie som ligger till grunden för ett beräkningsverktyg. Verktyget används av våra experter för att analysera ditt företags materialval och kan sedan tillsammans med er räkna ut hur ni kan göra era produkter mer materialsmarta. 

Vi har experterna, kunskapen och också den råvara som krävs för att du ska få den optimala förpackningen till din produkt, med hänsyn till funktion, vikt, kostnad och klimat. 

Hur materialsmart är du? Vi kan hjälpa ditt företag att välja rätt material till dina förpackningar, sett till nutidens krav på klimatavtryck och hållbarhet.

Materialsmart.se

För att ytterligare visa hur vi på Scanfill kan hjälpa våra kunder att välja det mest optimala materialet till rätt förpackning, har vi tagit fram kampanjsidan materialsmart.se. I en förenklad version av våra experters beräkningsverktyg kan besökarna själva simulera olika materialval i en kalkylator och se vilken påverkan de har på klimatet. I ett Quiz kan man testa sina kunskaper inom olika materialval och det finns även exempel på materialsmarta projekt där stora besparingar gjorts.

Välkomna till vår materialsmarta värld!

Till materialsmart.se  →