Scanfill BIO Bottle

Scanfill BIO Bottle är vårt mer miljövänliga alternativ för flaskblåsning. Materialet är baserat på bland annat sockerrör istället för ojlebaserad råvara. 

Scanfill BIO Bottle har samma fördelar och liknande egenskaper som Scanfill Bottlemen är ett ännu mer miljövänligt och hållbart alternativ. Materialet är designat för formblåsning och består till 55 procent av PE och 45 procent av mineral. Det ger bland annat en inbyggd ljusbarriär, ger materialet en bättre värmeledningsförmåga och en ökad styrka och styvhet jämfört med en traditionell PE-flaska.

Scanfill BIO Bottle kan flaskblåsas i befintliga formverktyg.

Skillnaden mellan Scanfill Bottle och Scanfill BIO Bottle är att fossil PE byts ut mot biobaserad PE för att göra materialet ännu mer miljövänligt.

BIO PE framställs med råvara från sockerrörsplantan, vilket är ett mer hållbart alternativ med en lägre påverkan av CO2 på klimatet.

Scanfill BIO Bottle har en lägre energiåtgång i extrudern innan steget för flaskblåsning eftersom en mindre mängd polymer behöver smälta. Materialet har en högre friktion och skjuvning i extrudern och ökad värmeledningsförmåga. Detta leder till kortare cykeltider samt ökad och mer effektiv produktion. 

Läs mer om vårt andra material för flaskblåsning

Scanfill Bottle  →