Hållbarhet

Miljö, hållbarhet och återvinning är tre nyckelord för oss på Scanfill.

Det gäller både de material som vi producerar till våra kunder, men även inom den vardag som vi lever i. Några exempel är att den spillenergi som produceras i fabriken värmer upp våra kontor, och vi sparar energi genom att vi återvinner den plast vi producerar och använder den i flera led. Vårt Scanfill Foil material minskar utsläppen av växthusgaser jämfört med traditionella material, och Scanfill BIO minskar dem ytterligare. Vårt material ökar även hållbarheten på livsmedel vilket gör att vi även bidrar till ett minskat matsvinn. Med vårt breda kunnande, och vårt breda materialsortiment, hjälper vi kunder att välja rätt plast till rätt plats och på så vis bidrar vi många gånger till betydande miljöbesparingar.

Är plast en del av ett hållbart samhälle?

Absolut. Plast är det bästa materialet för att öka hållbarheten, minska påverkan på miljön för att nå en framgångsrik spiralekonomi. Vi på Scanfill arbetar med material som är 100 procent återvinningsbara och uppfyller framtidens miljömål redan i dag. Vi arbetar med resurseffektiva förpackningsmaterial och kan många gånger öka produktionshastigheten vilket minskar utsläppen av koldioxid per producerad enhet. Dessutom återvinner vi allt vårt spill.

Vi ser avfall som en ny värdefull råvara – vilket är en grundsten i ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. Kretsloppet är oändligt och därför är plast en del av ett hållbart samhälle.

Infographic om avfallshierarkin från Sysav

Scanfill arbetar för en så hållbar produktionskedja som möjligt. Enligt modellen ovan från SYSAV, strävar vi efter att minska mängden plast i förpackningsmaterialet. Vårt mål är att optimera materialanvändningen efter kundens förpackningskrav (steg 1 – Reduce). Scanfill tillsammans med Polykemi Group arbetar mycket med återvinning och ser stor potential i både industriellt återvunnen och konsumentåtervunnen råvara (steg 3 – Recycling).

Läs mer om fördelar med plast  →

Vår hållbarhetsrapport finns här  →