Scanfill Extrusion

Scanfill Extrusion är ett hållbart och fullt återvinningsbart material för extrudering av folie, med hög värmeledningsförmåga och bra formningsegenskaper.

Scanfill Extrusion används till termoformade förpackningar och består av 48 procent polymer samt 52 procent mineraler, vilket också reducerar polymererna med mer än hälften.

Förutom enorma miljöfördelar ger mineralen både styrka och styvhet vilket möjliggör en tunnare folie. Det kompenserar för den högre densiteten på Scanfill-materialet. Materialet behöver förtorkas innan extruder för att folien inte ska bli spröd. Den är co-extruderingsbar och infärgningsbar. Dessutom har filmen en matt yta.

Scanfill Foil Maskin

Materialet är mineralförstärkt vilket ger en ökad styrka och styvhet.

Mineralen ger också högre värmeledningsförmåga och bättre formningsegenskaper. I kombination med en lägre andel polymer ger det en ökad produktionshastighet. Våra kunder visar ökade hastigheter på mellan 30 och 100 procent jämfört med polypropen.

Fler fördelar med Scanfill Extrusion vid extrudering av folie 

  • Ökad barriär där mineralen ger en längre väg för gasmolekyler att ta sig igenom materialet (syre och vattenånga, OTR & WVTR).
  • Lägre energiåtgång i extrudering av folie för att mindre mängd polymer behöver smälta, ökad värmeledningsförmåga samt högre friktion och skjuvning i extrudern.
  • Ett styvare material som möjliggör down gauging och viktkompensering.
  • Materialet är mineralförstärkt vilket ger en ökad styrka och styvhet.

Scanfill Extrusion finns tillgängligt i granulatform eller folieformen Scanfill Foil. För folieformen finns valmöjligheter på färg, utseende i form av matt och/eller blank, och om den ska innehålla ett barriärskikt.

Läs mer om vårt andra material för folieextrudering

Scanfill BIO Extrusion  →