Produktion

För att kunna tillgodose våra kunder och deras unika önskemål har vi sex stycken folieextruders. Alla har co-extruderingsmöjligheter för att producera folie till formade förpackningar.

Vi kan köra olika polymerer i upp till sju skikt per folie. De material vi använder är bland annat PP, PE, PS, PET, PLA eller Scanfills egna material, Scanfill Foil.

Kvalitetssäkrad folie till formade förpackningar

Vårt företag lägger stor vikt vid produkternas höga kvalité och genomför kontinuerliga kontroller av materialet. Vi arbetar även med en inline tjockleksmätare, vilket ger en fortlöpande övervakning av folietjocklek.

Vi gör även regelbundna kontroller av tjockleken med mikroskop, samt genomför löpande kontroller av mineralinnehållet i våra förstärkta material, Scanfill Foil.

Vid varje linje har Scanfill även möjligheteten att individuellt färga in- och utsida i enlighet med kundens önskemål. Vi använder genomgående upp till 75 procent återvunnet material. Kort sagt, vi producerar folie till formade förpackningar – allt efter kundens unika önskemål.

Scanfill Foil Maskin

Vi producerar folie till formade förpackningar – allt efter kundens unika önskemål.

Hur går folieextrudering till?

Folieextrudering börjar med att foliemaskinen automatiskt kallar på rätt material från silosar eller materialcentralen enligt vad receptet säger. PP, PE samt PS transporteras rakt in i maskinen för att bearbetas medan Scanfill Foil och PET behöver torkas för att bli av med fukten. Granulaten smälts av värme (120-280 grader, beroende på polymer) och friktion i singelskruv-extrudern.

I extrudern kan även masterbatch med färg eller andra additiv tillsättas och dispergeras (blandas samman).

När väl all polymer smält och dispergerats så kommer materialet fram till ett feed-block som påbörjar processen med att skapa foliens lagerstruktur. Feed-blocket bestämmer hur lagerstrukturen ser ut på folien, hur tjocka de olika lagren ska vara i förhållande till varandra, om det ska vara ett eller upp till sju skikt (se bild nedan med olika lagerstrukturer).

Scanfill med EVOH

Efter feed-blocket sitter huvudet (munstycket) som pressar ut materialet och bildar den faktiska folien. Huvudet kan ställas in så att vi kan bestämma bredd och tjocklek efter kundens önskemål.

När folien väl har lämnat huvudet passerar den ett kalanderverk som kyler ner folien och ger den dess processbara egenskaper som är till fördel för nästa process i värdekedjan, vilket är termoformning.

Foliens tjocklek mäts så att den befinner sig inom toleranserna och direkt efter det skärs folien ner till exakt bredd.

Kantspillet som skärs bort mals ner och kan återvinnas i början av processen igen.

Foliebanan fortsätter transporteras genom ett magasin innan upprullning och emballering. På vår största maskin kan vi vid upprullningen dela foliebanan i två banor med individuella bredder på rullarna. 

Rullarna levereras stående eller liggande beroende på kundens krav.

Kantspill för Återvinning, från Scanfill

Kantspillet som skärs bort mals ner och kan återvinnas i början av processen igen.

Compoundering

Tillverkningsprocessen som Scanfill och Polykemi Group använder sig av i första steget för Scanfill Foil materialen, kallas för compoundering. Detta görs innan Scanfill producerar folie av Scanfill Foil granulaten.

Detta innebär att polymerer blandas med förstärkningsmedel som mineraler, pigment eller additiv. Dessa förstärkningsmedel gör att förpackningsmaterialet når de krav kunderna har satt eller behöver.

Egenskaper som till exempel styvhet, seghet, anti-stat, flamskydd eller förstärkningsmedel (mineraler) kan kundanpassas med den högtekniska kunskap som Polykemi Group besitter.

Med hjälp av våra högtekniska produktionsenheter och djupa polymerkunskaper kan vi kundanpassa och uppfylla nästan alla krav som finns på marknaden.

Compundering Scanfill

Hur går compoundering till?

Compoundering Process Scanfill

Compounderingsprocessen bygger på att ingångsråvarorna (till exempel; polymerer, mineraler, additiv, eller pigment) doseras in i extrudern.

Inuti sitter ett skruvpar (twin-screw extruder) som smälter och dispergerar (blandar) råvarorna till ett homogent material.

Spetskompetensen sitter i receptformuleringarna samt processandet av materialkombinationerna i extrudern.

Compoundet extruderas ut genom huvudet på maskinen till strängar.

Dessa strängar kyls ner från 160-300 grader, beroende på polymer, i vattenbad samt torkas i luften eller av fläktar.

Slutligen klipps strängarna ner i granulatform. Som avslutande process och kvalitetssäkring blandas var batch i en efterblandare för att få ytterligare en jämnare kvalitet.

Var batch testas av vårt eget laboratorium så att granulaten uppfyller de krav som är satta innan det går vidare till folieextrudering eller ut till kund.