Återvinning av plast

En positiv egenskap med plast när den gör sitt jobb är att den tar lång tid att bryta ner, och då går det att återvinna plast flera gånger. Däremot är det en negativ egenskap när det blir skräp och hamnar i naturen.

Plast i våra hav

17 av världens länder bär ansvaret för 80 procent av det skräp som kommer ut i världens alla hav. Fem av de länderna står för 60 procent av all nedskräpning – det är Kina, Filippinerna, Indonesien, Thailand och Vietnam. För att göra siffran ännu mer detaljerad visar forskning från tyska Helmholtz-institutet att det är tio stora floder som transporterar ut mellan 88 och 95 procent av allt plastavfall som till slut hamnar i världens alla hav och oceaner. 

Återvinna plast i världens floder: Yangtze, Kina. Gula Floden, Kina. Hai He, Kina. Pärlfloden, Kina. Mekongfloden, Kina, Laos, Burma, Thailand, Vietnam, Kambodja. Indus, Pakistan. Ganges, Indien. Amur, Sibirien. Nilen, Egypten. Niger, Västafrika.

Vi ser otroliga råvaroförluster med denna negativa hantering och nedskräpning som sker runt om i världen idag. Plast har ett högt värde även som återvunnen råvara, något som Polykemi Group och speciellt Rondo Plast vill och kan ta vara på, när den väl är sorterad och tvättad på rätt sätt.

Scanfills koncept om spiralekonomi är ett fantastiskt sätt att skapa värde för plasten istället för att använd plast ska vara lågt värderad och dumpad i haven där den bara förstör och skapar problem.

Plastpåsar

Inom Europa ska användandet av plastpåsar minskas, men faktum är att plastpåsen är den kasse som påverkar klimatet minst. En tygpåse i bomull har exempelvis mycket större miljöpåverkan. För att bomullskassens miljöpåverkan ska bli densamma som en plastpåses, måste man använda tygpåsen upp till 20 000 gånger. En papperskasse måste användas 43 gånger för att sprida ut miljöpåverkan till samma nivå som plastpåsens.

Nedan ser du hur många gånger olika påsar måste användas för att få samma miljöpåverkan som en plastpåse, som bara används en gång.

Vanlig plastpåse (LDPE):         1 gång

Papper                                          43 gånger

Vanlig bomull                             7 000 gånger (134 år om vi handlar en gång per vecka)

Ekologisk bomull                       20 000 gånger

Källa: Ministry of Environment and Food of Denmark

plastic-bag

Råvaran kan vara fossil

Plast är en råvara som är för värdefull för att kastas. Alla människor bör tänka på att återvinna plast. Ett kg återvunnen plast minskar utsläppen av koldioxid med två kg jämfört med nyproducerad plast. En plastförpackning kan återvinnas upp till sju gånger innan det är bättre att omvandla den till energi. 

Sverige är ett av de länder där invånarna är duktiga på att återvinna plast och där väldigt lite skräp hamnar i hav eller skog.

Enligt FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) samlades 47 procent av alla plastförpackningar in år 2020, drygt hälften av det återvinns till nytt material, resterande går till energiutvinning. I den siffran är inte pantsystemet inräknat.

När det gäller PET-flaskor är återvinningsgraden betydligt högre, enligt Returpack återvände 85,9 procent av de använda PET-flaskorna till pantsystemet.

Källa: FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen).

Viktigt att återvinna plast 

Källsortera dina förpackningar och återvinn plast genom att lämna den på återvinningscentralen. Det är viktigt att återvinna plast eftersom det förbättrar hållbarheten och är mycket bättre för miljön. Ju mer plast som återvinns, desto mer kan användas som material i nya förpackningar.

Det är också relevant att producenter väljer rätt förpackning för rätt ändamål, ibland är det bäst att använda återvunnet material och ibland inte. Allting handlar om egenskaperna. En förpackning ska leverera exakt de egenskaper som behövs och lämna ett så lågt koldioxidavtryck som möjligt. Vi kallar det för att vara materialsmart.