Laboratorium

Scanfill har ett mycket välutrustat och modernt laboratorium. Vi har tillgång till ett antal verktyg som kan hjälpa kunden med design och tillverkningen av sin produkt.

Vi kan tillgodose kundens önskemål både när det gäller form och färg, samt leverera försegling efter kundens unika behov.

Klicka på våra testmetoder nedan för att få mer information, och läs gärna även om prototyputveckling.

Seal-testare

Seal-testare

Med vår seal-testare kan vi kontrollera hur just er toppfilm fungerar tillsammans med vår underbana....

Termoformare

Termoformare

Till vår termoformningsmaskin finns ett tiotal verktyg att göra förpackningar med. Vi inleder med att utvärdera formningsegenskaperna...

Provpackning

Provpackning

Önskar du att packa din produkt för att prova några specifika egenskaper har vi möjlighet att göra det i ett antal standardformat...

Peel-testare

Peel-testare

Med vår peel-testare kan vi mäta vilken kraft som behövs för att dra av en svetsad toppfilm från förpackningen....

Top load

Top load

Topload testas som en del av utvärderingen av en förpackningen. Informationen kan vara bra för utformningen av transportembalage...

Klimatsimulering

Klimatsimulering

Vi kan göra klimattester på förpackningarna för att utvärdera hur de skulle klara en transport under extrema temperaturer...

Migrationstest

Migrationstest

På laboratoriet mäter och utvärderar vi migration under vår materialutveckling. Vi gör det löpande vid utveckling av nya material...

Drag- och böjprovning

Drag- och böjprovning

Genom att belasta provkroppar med kraft under en viss tid, testas materialets böj- och dragegenskaper...

Färgspektrofotometer

Färgspektrofotometer

För att garantera en noggrann färgmätning i alla färger använder vi oss av en spektrofotometer...

Charpy (Slagseghet)

Charpy (Slagseghet)

För att testa hur slagsegt ett material är så delas en provkropp av kraften från en pendel, där materialets slagseghet avgörs...

Smältindex (MFI/MFR)

Smältindex (MFI/MFR)

Den mest använda mätsättet för att testa flytbarheten i ett material är smältindex. Genom en kapillär pressas materialet...

Ljusmikroskop

Ljusmikroskop

För att se och analysera ett material på djupet använder vi ett ljusmikroskop där vi zoomar in på ytor och tvärsnitt...

FTIR

FTIR

Med FTIR visas vilka polymerer, förstärkningmedel och additiv som ett material innehåller. Det visar ”fingeravtrycken”...

DSC

DSC

Ett materials kristallisationstemperatur (Tc) och glasövergångstemperatur (Tg) visas med en DSC-utrustning. Det visar också vilken...