Biomaterial

Våra biomaterial för termoformning har ännu mindre klimatpåverkan. 

Våra biomaterial har samma fördelar och liknande egenskaper som Scanfill Foil och Scanfoil men ger en ännu mindre klimatpåverkan. De råvaror vi använder kommer helt eller delvis från växtriket istället för olja. De utvinns från förnyelsebara källor vilket gör att de är ett mer hållbart alternativ och har en lägre CO2-påverkan på klimatet. De material som går att få helt eller delvis baserade på biomaterial är PP, PE och PET.

I övrigt är egenskaperna mellan Scanfill Foil, Scanfoil och våra biomaterial snarlika. De håller samma höga kvalité, ger kunden en stor valfrihet och de kan formas i befintliga verktyg.

Våra biomaterial har mjuk ytstruktur och är återvinningsbart

Tillsammans med motsvarande oljebaserade polymer är våra biomaterial helt återvinningsbara, men det är viktigt att dessa material hamnar i återvinningsströmmen och kan återvinnas till ett nytt användbart material igen.

Eftersom det inte går att se på den biobaserade polymeren att den är just biobaserad krävs en användning av den avancerade kol-14 metoden. Att den är biobaserad betyder inte att den bryts ner i naturen utan den är precis lika hållbar som sin oljebaserade motsvarighet.

Våra biomaterial är återvinningsbara med polyeten (PE). 

 

Scanfill Foil BIO

Produktblad

Scanfill Foil

Datablad

SCANFILL Foil Bio PP

SCANFILL Foil Bio PE

 

Scanfoil BIO

Produktblad

ScanFoil

Datablad

SCANFoil Bio PP

SCANFoil Bio PE

 

Alla våra materialdatablad  →

Läs mer om våra andra material för termoformning

Scanfill Foil  →

Degrafill Foil  →

EVOH-barriär  →