Produkter

Vi producerar material för förpackningsindustrin, våra produkter är fullt återvinningsbara och bidrar till en minskad påverkan på vår miljö. 

Just hållbarhet och miljö är två mycket viktiga frågor för oss och vi lägger ett stort värde vid att våra material är både klimatsmarta och materialsmarta, från det att de tillverkas till den dagen då de är redo för att återvinnas. Eftersom olika material har olika miljöpåverkan anser vi att det är viktigt att se helheten, faktum är att det material med lägst inneboende miljöpåverkan inte alltid är det som är mest fördelaktigt vare sig för miljön eller vårt klimat. Det är viktigt att ta hänsyn till flera egenskaper för att materialvalet inte ska bli ett steg i fel riktning. Exempelvis är matsvinn och efterfrågan på den återvunna marknaden två viktiga parametrar när det handlar om materialval.

Det är flera val som ska göras, men vi på Scanfill hjälper er gärna att välja rätt plast för rätt plats.

Kika gärna på vår guide till bland annat våra produkter för att få en övergripande bild med vad vi kan hjälpa dig med: 

Scanfill Guide

Återvinningsbara material

Scanfill är nutidens och framtidens förpackningsmaterial.

Scanfoil & Scanfill Foil material är anpassade för förpackningsindustrin. Alla materialen vi använder; PP, PE, PS, PET är miljövänliga när vi väljer rätt plast på rätt plats. Alla material kan vi producera med återvunnen råvara och många har vi även i biobaserade alternativ.

Scanfoil-materialen följer alla direktiv hos FTI med monomaterial och följer återvinningsströmmarna precis så som direktiven förespråkar.

Vi kan producera både granulat och folie med kundanpassade egenskaper och färger. Vår styrka är att anpassa alla material utifrån kundens behov och önskemål.

Scanfill Foil har i sitt koncept plockat bort hälften av plasten i förpackningsmaterialet och ersatt det med förstärkande mineraler. Det starkare materialet gör det möjligt att minska tjockleken på förpackningarna för att viktkompensera slutprodukten. Konceptet är baserat på polymerreduktion som inte bara förbättrar förpackningens miljöprofil, tack vare de sänkta utsläppen av CO2, utan får dig även att sticka ut bland traditionella materialval.

Återvinningsbara material

Scanfills materialkoncept, genom att polymerreducera, tillför stora miljöfördelar mot konkurrerande materialgrupper. Fördelen är att vi har hälften så mycket polymer i materialet till produkten. 

Detta resulterar i att LCA-beräkningarna (Life Cycle Analysis) visar på minst 40 procent och upp till över 60 procent minskad COpåverkan från vaggan till graven under slutproduktens livstid. 

Minskad miljöpåverkan