Vad är plast?

Frågan ”vad är plast?” ställs ofta och det är en stor fråga som faktiskt inte kan besvaras med ett kort svar.

Plast är nämligen inte ett material utan många och det används i dina gymnastikskor, ögonlinser, bilar, mobiltelefoner och blomkrukor.

40 procent, lite mindre än hälften, av den plast vi använder i Europa återfinns i förpackningar, men även byggindustrin och bilindustrin använder sig av mycket plast. Detta för att materialet är lättare och även tåligare än andra material. Vanliga plaster du ofta möter i din vardag är Polyeten (PE), Polypropen (PP) och Polyester (PET).

Plast kan modifieras med olika tillsatser som ger materialen väldigt olika egenskaper.

Dessutom kan plast återanvändas. Det som en gång var en matförpackning kan återanvändas till en blomkruka eller kanske som isolering av en kabel. Det blir ett kretslopp och därför är det viktigt att vi alla sorterar våra sopor. Så nästa gång du får frågan ”vad är plast?” kan du svara att det är flera olika sorters material.

Här kan du läsa mer om återvinning av plast  →

Hur tillverkas plast?

Plast tillverkas av bland annat fossila råvaror som råolja och naturgas, men även av förnybara råvaror som koldioxid, alger, majs, sockerrör (som på bilden ovan), potatis och trä. Från dessa tar man ut små molekyler, som kallas monomerer, och binder samman i en kedja till en stor molekyl. Processen kallas polymerisering och resultatet blir en polymer, som är den färdiga plastråvaran.

Polymeren kan modifieras med olika tillsatser som ger materialen väldigt olika egenskaper, både när de används, men även när de blir avfall. Vissa material kommer att brytas ner i en kompost, andra inte. 

Bioplast är ett brett begrepp och kan vara allt ifrån oljebaserade men nedbrytbara till biobaserade men inte nedbrytbara. Både biobaserat och nedbrytbart finns naturligtvis också. Scanfill finns representerat i alla fyra kvadranterna i bilden. 

Här kan du läsa mer om plastråvara  →

Här finns mer information om våra produkter  →

Vad är plast