Scanfill Bottle

Materialet är designat för formblåsning (Extrusion Blow Moulding) och består till 55 procent av PE och 45 procent mineral.

Den höga andelen mineral gör att Scanfill Bottle, precis som Scanfill BIO Bottle, har en inbyggd ljusbarriär, vilket gör att den ökar hållbarheten på exempelvis mejeriprodukter och utesluter behovet av carbon black som ett mittenskikt. 

Dessutom ger mineralen en bättre värmeledningsförmåga jämfört med andra material plus att det är en mindre mängd polymer som ska värmas och kylas. 

Scanfill Bottle

Kan färgas i många färger och är smart vid återvinning.

Den totala polymerreduktionen är 45 procent och flaskan flexar inte heller tillbaka som en PE-flaska, vilket är en stor fördel vid återvinningen. Det gör att flaskan inte tar så stor plats när den är väl är hoptryckt.

Andra fördelar med Scanfill Bottle

  • Den ökade barriären, vilket ger en längre väg för gasmolekyler att ta sig igenom materialet (syre och vattenånga, OTR & WVTR).
  • Det går att producera tryck på den matta ytan.
  • Olika lagerstruktur för olika livsmedel. Ibland rekommenderas ett rent PE-skikt på insidan.
  • Co-extruderbar och godkänd för mjölk i mono-lager.
  • Den är återvinningsbar tillsammans med PE.

Våra granulat kan även färgas i de flesta färger och processas på existerande maskinpark i existerande formverktyg.