Klimatfördelar

Det finns flera fördelar med plast, även när det kommer till vår miljö och vårt klimat. Många menar att övergången till en cirkulär ekonomi är helt nödvändig för att rädda klimatet. Men vi talar istället för en spiralekonomi. Med vårt koncept uppnår plasten sin fulla potential, om och om igen.

För att visa på de positiva effekterna som plasten har på vårt klimat vill vi peka på ett par viktiga punkter:

  • Våra material Scanfoil och Scanfill Foil är fullt återvinningsbara.
  • Vi arbetar även med ett material som bara innehåller hälften så mycket polymer. Den fossila polymeren kan även bytas ut mot biobaserad polymer, vilket gör hela produkten biobaserad.
  • Vi tar hand om de spillprodukter som blir över när kunden stansat ut sina förpackningar. Vi återvinner dem och tillverkar ny folie som i sin tur blir nya produkter.

Tunnare folie i Scanfill Foil

En annan av många fördelar med plast är att vårt unika material, Scanfill Foil, ger extra styrka till förpackningarna, vilket gör att den kan produceras med tunnare folie. Detta har i sin tur tre fördelar:

  • Vi kan öka hastigheten i produktionen vilket gör att vi använder mindre energi.
  • Vi får plats med mer material i varje transport. Det innebär att våra kunder får hälften så många frakter och därmed minskas utsläppen av koldioxid.
  • Våra kunder kan tillverka fler förpackningar av varje rulle folie och färre eventuella produktionsstopp riskeras vid byten.
miljöfördelar scanfill tunnare folie

Cirkulär ekonomi eller Spiral ekonomi?

Spiral ekonomi är vår idé av ett hållbart plastkretslopp, där materialet används så länge som möjligt innan det blir till energi.

Den skiljer sig från cirkulär ekonomi, där man strävar efter att använda återvunna förpackningar till nya förpackningar. 

Cirkulär ekonomi är ett kretslopp som på många sätt är problematiskt. Bland annat är det svårt att nå en bred front på användningen av det återvunna materialet.

Spiral Ekonomi Scanfill

Tillsammans med vårt systerbolag Rondo Plast och vårt moderbolag Polykemi verkar vi i ett aldrig sinande kretslopp. Vi strävar efter att återvinna allt material i vad vi kallar en spiralekonomi. Det innebär att en matförpackning kan bli en del till en bil, som i sin tur kan bli en innerkruka och så vidare i ett näst intill oändligt kretslopp.

Vill du läsa mer om hur du, genom att byta material, kan minska på sitt koldioxidavtryck utan att varken förlora funktion eller kvalitet?

Tänk materialsmart du med →

En stor fördel med att fördela återvunnen plast till olika industrier är att efterfrågan blir mycket högre.

Från en industri till en annan

Inom spiral ekonomi återvinns plastprodukten och blir ett material som används i en produkt inom ett annat segment. En förpackning kan bli en detalj i en bil som kan bli en del av en stol och så vidare.

På så vis används materialet där dess egenskaper passar bäst. Samtidigt förlängs livslängden med åtskilliga år innan det till slut återvinns som energi.

Livslängden på plast är nämligen begränsad beroende på vilken sorts plast som återvinns. 

Med rätt hantering och förutsättningar kan företag, genom compoundering, använda återvunnet material och uppgradera det till efterfrågade specifikationer. Då ökas värdet i den återvunna plasten.

En stor fördel med att fördela återvunnen plast till olika segment eller industrier, genom spiralkonceptet ekonomi, är att efterfrågan blir mycket högre på återvunnet material.

Efterfrågan blir högre då man jämför med material som måste stanna inom samma sektor för att hålla ett slutet kretslopp där begränsningar lätt kan finnas genom lagstiftning eller efterfrågan.

Se filmen om Spiralekonomi