Använd plast får nytt liv

Nyheter, Pressmeddelande,2 mars, 2020

En juiceflaska kan bli en blomkruka som sedan blir en del av en bil och därefter en ny snygg stol. Låter det som en omöjlighet? Det är det inte. Det kallas spiralekonomi och hjälper oss att tillsammans skapa en bättre miljö.

Efter varje tur till mataffären fylls våra kylskåp med förpackningar, många av dem tillverkade av plast. Men vad händer sedan, när förpackningen tjänat sitt syfte och lämnas till återvinningen?

En stor del bränns, men det finns en annan, mycket mer miljövänlig lösning. Det går att skapa ett nytt liv för tidigare använt material, i annan form och med ett annat syfte.

– Kasta inte bort de resurser som vi har, maximera istället värdet och optimera resurserna. Det handlar om att använda rätt material på rätt plats, säger Oscar Hugoson, vice VD på Scanfill AB som skapar en ny värdefull råvara av material som redan finns och som redan har kasserats.

– Vi arbetar för att använd plast ska få en viktig roll i en spiralekonomi och att det som använts i en industri ska kunna återanvändas i en annan. Återvinningen är ett problem som ingen industri kan lösa själv, däremot kan vi lösa den tillsammans och se till att Sverige blir ledande i att använda återvunna material.

Plast minskar påverkan på miljön

Familjeföretaget Scanfill från Ystad tillverkar förpackningsmaterial av fullt återvinningsbar råvara. Hos Scanfill följer tankarna på miljön med i hela processen. Den spillenergi som produceras i fabriken värmer upp kontoren och genom att återvinna den plast som produceras i flera led sparas energi. Dessutom halverar Scanfills eget material utsläppen av växthusgaser.

– Vi anser att plast är det bästa materialet för att öka hållbarheten, minska påverkan på miljön och nå en framgångsrik spiralekonomi. Vårt material är 100 procent återvinningsbart och uppfyller framtidens högst ställda miljömål redan i dag. Vi arbetar resurseffektivt och återvinner självklart allt vårt spill, säger Oscar Hugoson.

– Men plasten ska inte hamna i vare sig havet eller naturen. Avfall är en ny värdefull råvara, det är grunden i ett hållbart samhälle och vi ser ett oändligt kretslopp.

Ett öppet tankesätt i ett slutet kretslopp

Scanfills idé om en spiralekonomi handlar om ett hållbart kretslopp för plast, där materialet används så länge som möjligt innan det blir energi, men det behöver inte nödvändigtvis återvinnas till samma sak. Istället kan en juiceflaska bli en del av en bil, som sedan blir en blomkruka, därefter en stol eller en fot till en lampa.

Spiral-Economi-PNG

– Materialet finns redan, det handlar om att tänka brett och ta vara på det vi har. Det som är skräp och spill för en industri kan vara en värdefull råvara för en annan, säger Oscar Hugoson.

– Låt oss använda ett öppet tankesätt i ett slutet kretslopp. Se inte ett material som skräp eller spill. Det finns ett nytt användningsområde, det finns nya spännande affärsmöjligheter och återvinningen är aldrig slutet av kedjan. Det är början på någonting nytt.

Mer information

Spiralekonomi  →

Hållbarhet  →

Om Scanfill →