Hållbarhet

Miljö, hållbarhet och återvinning är tre nyckelord för oss på Scanfill.

Det gäller både det material som vi producerar till våra kunder, men även inom den vardag som vi lever i. Några exempel är att den spillenergi som produceras i fabriken värmer upp våra kontor, och vi sparar energi genom att vi återvinner den plast vi producerar och använder den i flera led. Dessutom halverar vårt material utsläppen av växthusgaser jämfört med traditionella material, och Scanfill BIO minskar dem ytterligare.

Är plast en del av ett hållbart samhälle?

Absolut. Det är det bästa materialet för att öka hållbarheten, minska påverkan på miljön för att nå en framgångsrik spiralekonomi. Vi på Scanfill arbetar med ett material som är 100 procent återvinningsbart och uppfyller framtidens miljömål redan i dag. Vi arbetar med ett resurseffektivt förpackningsmaterial och kan öka produktionshastigheten vilket minskar utsläppen av koldioxid per producerad enhet. Dessutom återvinner vi allt vårt spill.

Vi ser avfall som en ny värdefull råvara – vilket är en grundsten i ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi. Kretsloppet är oändligt och därför är plast en del av ett hållbart samhälle.

Infographic om avfallshierarkin från Sysav

Scanfill arbetar för en så hållbar produktionskedja som möjligt. Enligt modellen ovan från SYSAV, stävar vi efter att minska mängden plast i förpackningsmaterialet. Vårt mål är att optimera materialanvändningen efter kundens förpackningskrav (steg 1 – Reduce). Scanfill tillsammans med Polykemi Group arbetar mycket med återvinning och ser stor potential i både industriellt återvunnet och konsumentåtervunnen råvara (steg 3 – Recycling).

Läs mer om fördelar med plast  →

Vår hållbarhetsrapport finns här  →