ISCC PLUS-certifiering klar för Scanfill och Polykemi

Pressmeddelande,23 november, 2023

Scanfill och moderbolaget Polykemi är nu certifierade enligt ISCC PLUS. Certifieringen garanterar total spårbarhet i produktion och leverans av biocirkulär massbalanscertifierad plastråvara – ännu ett steg mot ökad hållbarhet och minskat klimatavtryck.

Ett självklart steg på en medveten marknad

ISCC PLUS-certifieringen är en del i Polykemi Groups globala arbete för en progressiv och hållbar industri, men också en naturlig effekt av kundernas ökande medvetenhet.

Vi måste kunna visa vad vi gör för att minska våra materials klimatavtryck. Det är inte ett önskemål från kunderna längre, det är en förutsättning. Certifieringen gör det möjligt för oss att erbjuda högpresterande material som minskar mängden fossil råvara och i förlängningen klimatavtrycket, säger Jörgen Andersson, miljö- och kvalitetschef på Polykemi Group.

Biobaserade och biocirkulära material blir spårbara

Med biobaserat avses allt material vars råvara kommer från växtriket (t.ex. majs eller sockerrör), medan biocirkulärt avser den del av biobaserat material vars råvara kommer från biologiska restprodukter (t.ex. använd frityrolja från restaurangbranschen eller avfall från skogsindustrin).

– Rent tekniskt har vi kunnat erbjuda den här typen av både biobaserade och biocirkulära material tidigare, men med certifikat som anger hur mycket biomaterial vår leverantör använt i sin process, och hur mycket vi sen använt i våra material, kan vi ge kunden ett spårbart, exakt kvitto på innehållet, säger Jörgen Andersson.

Polykemi-Kvalitet-Miljö-Jörgen-Andersson-webb
Jörgen Andersson, miljö- och kvalitetschef på Polykemi Group.

– Skillnaden i materialkvalitet hos våra biocirkulära PP-material och konventionella PP-material är ingen alls faktiskt, de presterar likadant. Skillnaden ligger i andelen använd fossilbaserad råvara som är lägre i de biocirkulära varianterna, vilket alltså ger en lägre klimatpåverkan, säger Jörgen Andersson.

Certifierade återvunna material är nästa steg

Den aktuella certifieringen gäller Scanfill och Polykemi i Ystad, Sverige, men även Scanfills systerbolag Rondo Plast har påbörjat arbetet med att få samma eller liknande certifiering.

En certifiering för Rondo skulle innebära att våra kunder kan köpa ett material som är baserat på återvunnen råvara med certifikat som spårar materialet bakåt i produktionskedjan. Certifieringsprocessen är dock mer omfattande och komplex när det kommer till återvunnet och kommer därför i ett andra steg, säger Jörgen Andersson.