Om Scanfill

Scanfill – det miljövänliga alternativet för lång hållbarhet.

Scanfill AB, vars övergripande affärsidé är miljövänliga och hållbara förpackningsmaterial, är ett helägt dotterbolag till Polykemi AB. Vi månar om jordens resurser, arbetar medvetet för att våra produkter ska ha en så liten påverkan på miljön som möjligt och hållbara förpackningsmaterial är en självklarhet för oss. 

Vi arbetar medvetet för att våra produkter ska ha en så liten påverkan på miljön som möjligt.

Hälften av det material som Scanfill tillverkar består av mineral, som är en icke oljebaserad råvara. Den andra hälften består av Polypropen eller Polyeten. Kombinationen i Scanfills material är godkända för kontakt med livsmedel. Scanfill arbetar med konventionell och biobaserad plast och materialet är återvinningsbart till 100 procent.

Strategisk placering

Scanfill ligger strategiskt placerat i södra Sverige för att snabbt och enkelt kunna nå ut till hela Sverige och stora delar av norra Europa med enkla förbindelser och nära till stora vägar. Huvudkontoret med produktion ligger i Ystad, Sverige och vi har även produktion i Kunshan, Kina, utanför Shanghai. Vi har även kontor och agenter runt om i Europa för att ha nära till kunder.

About Scanfill

Hållbara förpackningsmaterial – för kunden, miljön och framtiden

Vi har alltid kunden i fokus och skräddarsyr lösningar efter just era krav och önskemål. Vi utvecklar olika koncept för olika ändamål och de krav som våra kunder ställer.

Under 2018 omsatte Scanfill 44 miljoner svenska kronor och levererade 3000 ton material. Vi har produktion i Ystad, grundat 2008, och i kinesiska Kunshan sedan år 2015. Vi är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Scanfill AB är ett svenskt, innovativt kunskapsföretag som levererar slutprodukter av världsklass – och som dessutom når upp till omvärldens krav gällande hållbarhet och miljö.

Mer information

Historia  →

Filmer om Scanfill  →

Scanfill AB, Box 14, SE-271 21 Ystad, Sverige.
Besöksadress: Bronsgatan 8

GPS koordinater – transporter till och från oss:
55.444980, 13.843319

Tel: +46 411 170 30  |  scanfill@scanfill.se
Organisationsnummer: 556765-0048  |  Momsnummer: SE556765004801