Smältindex (MFI/MFR)

Det mest använda mätsättet för att testa flytbarheten i ett material är smältindex. Genom en kapillär pressas material i smält form med en bestämd vikt och temperatur. Under en bestämd tid mäter man mängden material som kommer genom kapillären, vilket visar hur väl materialet flyter (MFI – Melt Flow Index).