Seal-testare

För att uppnå en tillfredsställande försegling krävs att både underbana och toppfilm anpassas efter rådande situation. Med vår seal-testare kan vi kontrollera hur just er toppfilm fungerar tillsammans med vår underbana. Vi kan också undersöka vilken tid och temperatur som ger det bästa resultatet.