Ljusmikroskop

För att se och analysera ett material på djupet använder vi ett ljusmikroskop där vi zoomar in på ytor och tvärsnitt. Om det finns en defekt på ytan kan vi med detta test se vad anledningen kan vara. Vi kan även se hur bra en detalj är formsprutad och hur förstärkningmedel ser ut på väldigt kort avstånd.