Färgspektrofotometer

För att garantera en noggrann färgmätning i alla färger använder vi oss av en spektrofotometer. Färgmätningens utrustning mäter enligt dE, dL, da, db, dC, dH ekvationen och färgkontroll görs i D65, A, och TL84 ljus. 

Testutrustning: Macbeth CE3000, MacBeth CE7000A & BYK 45/0.