Charpy (Slagseghet)

För att testa hur slagsegt ett material är så delas en provkropp av kraften från en pendel, där materialets slagseghet avgörs av den energi som absorberas. Testet kan genomföras i både rumstemperatur (+23°C) och i kyla ner till -40°C. Mätning av slagseghet görs både med skårade och oskårade provstavar.