Plastavfall blir en värdefull råvara

Aktuellt & Press,17 september, 2019

En av de stora och viktiga frågorna för både industri och privatpersoner är hur vi ska kunna öka hållbarheten och återvinna det material som finns i dag. En lösning är att skapa nytt liv för tidigare använt material. 

Scanfill kallar det för spiralekonomi och arbetar sedan flera år tillbaka med att skapa värdefulla råvaror av skräp och spill. 

Hur skapas nya råvaror av avfall? 

Genom att arbeta tillsammans, över gränserna och genom att spara och återanvända de resurser som människan redan använt.

–  Det handlar om att rätt material ska användas på rätt plats, säger Oscar Hugoson, vice VD på Scanfill, som skapar ny och värdefull råvara av material som redan finns och som dessutom har kasserats. 

Han var också en av föreläsarna under seminariet “Bioplastics – It´s a better choice” som besökte Helsingfors, Stockholm och Oslo i början av september. Seminariet som arrangerades av Nordisk bioplastförening har som syfte att informera om de stora möjligheter som finns med plast i framtiden. 

–  För oss är det viktigt att plasten ska användas så optimalt och så länge som möjligt. Där måste vi också våga öppna våra sinnen och se möjligheterna istället för begränsningarna, förklarar Oscar Hugoson. 

–  Det är inte nödvändigt att en förpackning återvinns till att bli en förpackning, vilket ofta är uppfattningen idag, det bör istället handla om vilken råvara som efterfrågas. En förpackning kan bli en del till en bil som sedan kan bli till en designerfåtölj. Materialet finns redan, det handlar om att tänka brett och ta vara på det vi har. Det som är skräp och spill för en industri kan vara en värdefull råvara för en annan. 

– Låt oss använda ett öppet tankesätt i ett slutet kretslopp. Se inte ett material som skräp eller spill. Det finns ett nytt användningsområde, det finns nya spännande affärsmöjligheter och återvinningen är aldrig slutet av kedjan. Det är början på någonting nytt, säger Oscar Hugoson. 

– Så kasta inte bort de möjligheter som spillprodukter ger dig. Det är värdefullt material och låt oss hjälpa till att återvinna det materialet och ge det nytt liv inom en annan industri.