Miljövänliga förpackningsmaterial

Scanfill producerar miljövänliga förpackningsmaterial i PS, PP och PET, tillverkade av både nyvara och återvunna plastförpackningar. Nedan finns information om de olika materialen. 

Klicka här för att komma direkt till materialen:

PP ↓PET  ↓PS  ↓
PP polypropen plastförpackningar-miljövänliga förpackningsmaterial

Scanfoil PP (polypropen)

Scanfoil PP är ett av våra miljövänliga förpackningsmaterial. Det är en folie med bra formningsegenskaper som dessutom finns tillgänglig i flera färger. Vi har även möjlighet att anpassa graden av transparens efter kundens önskemål.

Scanfoil PP är godkänd för livsmedel, så som kyld mat, fryst mat och färdiga maträtter, den kan även värmas upp i mikrovågsugn. Materialet är anpassat för att fyllas med kalla och varma produkter, samt för autoklavering.

Det finns möjlighet att lägga till en EVOH-barriär för att minska genomsläpp av syre och öka livsmedlets hållbarhet. 

Scanfoil PP Soft Touch är ett alternativ till vanlig PP. Den mjuka ytan skapar ett exklusivt utseende och ger en lägre friktion i samband med stapling, vilket är en fördel när trågen ska matas i förpackningsmaskiner.

Scanfoil PP är lämpligt för olika applikationer och segment, till exempel elektroniska komponenter, industriella applikationer och sekundärförpackningar. Det är också ett utmärkt alternativ för hållbara förpackningar för livsmedel.

Vårt material Scanfoil PP är dessutom helt återvinningsbart och tillhör den materialgrupp som är mest efterfrågad på återvinningsmarknaden. 

Scanfoil PP HiClear

Högtransparenta Scanfoil PP HiClear är jämförbar med APET och PS, ett mycket bra alternativ för dig som vill ha en grönare profil.

Scanfoil PP HiClear är även ett utmärkt val för lock, där det ställs höga krav på förpackningens transparens och produktens synlighet.

Det finns även möjlighet att välja till ett additiv som motverkar kondens (Anti-Fog). Scanfoil PP HiClear fungerar lika bra för så väl kylda och varma produkter.

Scanfoil PP Hiclear Hållbara-plastförpackningar livsmedel

Scanfoil rPP

Scanfoil rPP är vårt mest miljövänliga förpackningsmaterial. Det är en folie som kan bestå av upp till 100 % återvunnet material, allt beroende på vilka krav som ställs på applikationen.

Scanfoil rPP kan tillverkas av både konsumentåtervunnet och industriåtervunnet material, det är enbart de krav som ställs på förpackningen som avgör vilket alternativ som är bäst lämpat.

100 % rPP finns normalt i mörka nyanser, men det är även möjligt att använda delvis återvunnet material i andra kulörer. Det öppnar upp en helt ny och färgsprakande palett inför designprocessen.

Datablad

SCANFOIL PPSCANFOIL r-PP

 

PET plastförpackningar miljövänliga förpackningsmaterial

Scanfoil PET 

Scanfoil PET är en APET-kvalitet för termoformning, perfekt för transparenta applikationer, och vi kan även tillverka Scanfoil PET av återvunna förpackningar. Den starka gasbarriären skapar möjligheten att förlänga hållbarheten även för krävande applikationer.

Scanfoil PET är en mycket användbar polymer som är lätt att forma och fungerar i de flesta maskiner. Den kan användas för flera olika typer av applikationer, exempelvis för både kall och kyld mat, samt för sekundära och industriella plastförpackningar. Scanfoil PET finns, förutom i de genomskinliga kvaliteterna, även i flera färger samt alternativet kimröksfria (Carbon Black free) mörka färger vilket även inkluderar svart.

rPET – tillverkad av återvunna förpackningar i PET

Scanfoil rPET kan vara en blandning av APET och rPET eller 100% rPET, allt beroende på kraven och omfattningen av den önskade gröna profilen. Vårt återvunna material rPET är även godkänt för kontakt med livsmedel.

Materialets transparens beror på vilken nivå av rPET som används i folien. I och med att rPET tillverkas av material som återvunnits från industri eller konsument är det ett väldigt miljövänligt förpackningsmaterial.

 

Här kan du läsa mer om miljöfördelarna med rPET  →

återvunna förpackningar återvunnet material

Tillval till Scanfoil PET och rPET

Anti-Fog är ett utmärkt alternativ för lock till plastförpackningar för livsmedel. Det passar utmärkt där det ställs höga krav på transparens och synlighet, även i samband med temperaturförändringar. Anti-Fog additivet ser alltså till att materialet är transparent hela tiden, oavsett förändring av temperatur.

Vår Anti-Block minskar den statiska laddningen vilket gör det enklare att bearbeta och hantera folien. Ytan på folien eller förpackningen kan behandlas med ett släppmedel för att minska friktionen vilket förenklar staplingen och matningsprocessen i fyllningsmaskiner.


 

PS polystyren plastförpackningar-miljövänliga förpackningsmaterial

Scanfoil PS (polystyren)

Scanfoil PS är vår termoformningskvalitet som kan tillverkas i PS eller HIPS med både färg och hög transparens. Materialet är välanpassat för olika krävande ändamål.

Scanfoil PS är lätt att forma och kan anpassas till olika nivåer av transparens och slagseghet. Materialet är mycket hårt och styvt, och därför enkelt att bryta av – en egenskap som kan användas för att exempelvis bryta loss en del av förpackningen, men lämna resterande delar av förpackningen intakt. Med andra ord är det ett utmärkt val för ett flerpack.

Alternativ och funktioner

Scanfoil PS kan infärgas i flera och även i dubbla färger, vilket inkluderar kimröksfria mörka färger, även svart Carbon Black Free.

Det finns även möjlighet att välja ESD (Electrostatic Discharge) vilket gör att Scanfoil PS även kan skydda avancerade tekniska applikationer från statisk urladdning.

Återvunnet innehåll

För att få ett mer klimatsmart alternativ går det att blanda industriåtervunnet material i vår folie. Det är en åtgärd som sparar koldioxid och har en positiv inverkan på miljön.

Här kan du läsa mer om miljöfördelar med våra material för plastförpackningar tillverkade av PP, PS, PET samt rPET av återvunna förpackningar.