Scanfill BIO Sheet

Scanfill BIO Sheet är vårt material för termoformning med ännu mindre klimatpåverkan. 

Scanfill BIO Sheet har samma fördelar och liknande egenskaper som Scanfill Sheet, men Scanfill BIO Sheet ger en ännu mindre klimatpåverkan eftersom råvaran till Bio PE kommer från sockerrörsväxten istället för olja. Bio PE är en råvara som utvinns från förnyelsebara källor, vilket gör att den är ett mer hållbart alternativ och har en lägre CO2-påverkan på klimatet. Precis som hos Scanfill Sheet kan upp till tre fjärdedelar av folien bestå av återvunnet material.

Scanfill BIO Sheet har mjuk ytstruktur och är återvinningsbart

En intressant fördel med detta material, och även våra andra material, är att den mjuka ytstrukturen lämpar sig väl för In Mould Labeling (IML) där etiketten placeras i verktyget innan produkten formas.

I övrigt är egenskaperna mellan Scanfill Sheet och Scanfill BIO Sheet snarlika. De håller samma höga kvalité, ger kunden en stor valfrihet och de kan formas i befintliga verktyg. 

Scanfill BIO Sheet är återvinningsbart med polyeten (PE).