Produkter

Vi producerar material för förpackningsindustrin. Våra produkter är fullt återvinningsbara och minskar påverkan på vår miljö. 

Scanfill har i sitt koncept plockat bort hälften av plasten i förpackningsmaterialet och ersatt det med förstärkande mineraler. Det starkare materialet gör det möjligt att minska tjockleken på förpackningarna för att viktkompensera slutprodukten. Konceptet är baserat på polymerreduktion som inte bara förbättrar förpackningens miljöprofil, tack vare de sänkta utsläppen av CO2, utan får dig även att sticka ut bland traditionella materialval.

Produkter Scanfill

Scanfill är nutidens och framtidens förpackningsmaterial.

Vårt koncept hjälper även till att öka produktiviteten genom den ökade värmeledningsförmågan i våra material. Tillsammans med mindre andel polymer medför detta att cykeltiderna blir kortare. 

Kortare cykeltider innebär snabbare uppvärmning och nedkylning. I flertalet av tillverkningsprocesserna av förpackningar med våra material, blir processbarheten bättre och materialet formar ut lättare i verktygen.

Minskad miljöpåverkan

Scanfills materialkoncept, genom att polymerreducera, tillför stora miljöfördelar mot konkurrerande materialgrupper. Fördelen är att vi har hälften så mycket polymer i materialet till produkten.

Detta resulterar i att LCA-analyserna (Life Cycle Analysis) visar på minst 40 procent och upp till över 60 procent minskad COpåverkan från vaggan till graven under slutproduktens livstid.

Minskad miljöpåverkan