Välkomna till oss på Interpack den 4-10 Maj. Hall 7.1 Monter D23

Aktuellt & Press,10 april, 2017

Vi missar givetvis inte världens största förpackningsmässa som presenterar hela leveranskedjan… Därför ställer vi ut på Interpack i Düsseldorf  2017 den 4-10 Maj. Välkomna till oss i hall 7 level 1 / D23.

Fokus i montern kommer att ligga på det klassiska Scanfill materialet där 50 % är ersatt med mineral. Scanfill BIO materialet, som är baserat på samma koncept men som även är 100 % oljefritt, kommer också finnas på plats i montern. Materialen lämpar sig väl för termoformning, formblåsning, filmblåsning och formsprutningsprocesser.

På mässan kommer vi även att informera om investeringar som gjorts den senaste tiden, bland annat den nyligen utökande produktionskapaciteten. Dessutom kommer montern vara startskottet för Scanfills nya logotype och grafiska profil.

Generellt var 2016 ett väldigt bra år för Scanfill.
– Vi ökade med cirka 30 % i omsättning och har vidareutvecklat våra material till nya nivåer. Vi har breddat produktprogrammet både i Europa och även i Kina, där det har skett massor av utveckling i fabriken. Vi ser att framstegen för företaget kommer att fortsätta och vi tror på ett fortsatt framgångsrikt 2017, säger Oscar Hugoson, försäljningsansvarig på Scanfill AB.