Scanfoil

Scanfills övergripande affärsidé är miljövänliga plastförpackningar för bland annat livsmedel. Vi månar om jordens resurser och hållbara förpackningsmaterial är en självklarhet för oss.

Våra termoformade material PP, PET och PS går under namnet Scanfoil. Samtliga material inom gruppen Scanfoil är kundanpassade och ger kunden stora möjligheter att välja både funktion och utseende.

Klicka här för mer information om materialen:

PP →PET  →PS  →

Tack vare våra expertkunskaper och vår breda materialportfölj kan vi hjälpa dig att välja rätt material till din produkt. Beroende på vilka krav som din produkt ställer på en förpackning kan vi erbjuda olika alternativ. Här finns en stor potential. Ett hållbart förpackningsmaterial spar material och minskar matsvinn.

Miljöfördelar

Att välja rätt material är inte bara viktigt för den tid som förpackningen faktiskt används, det är också viktigt att tänka på var emballaget kommer ifrån och vad som händer när det har uppnått sitt syfte.

Scanfoil ger dig flera alternativ att välja mellan. Vi kan använda oss av återvunnet material, från konsumentåtervunna eller industriåtervunna källor, alternativt nyvara. Allt beroende på vilka behov som produkten har och vilka krav som ställs på den.

För oss är det en självklarhet att producera miljövänliga plastförpackningar för så väl livsmedel som exempelvis tekniska komponenter och vi är stolta över att kunna skapa ett nytt högkvalitativt material av återvunna plastförpackningar.

För att minska miljöpåverkan kan Scanfoil i vissa fall baseras på förnybara råvaror, då används inte så mycket olja som i jämförbara fossilbaserade material.

Läs mer om biomaterial  →

Scanfoil är ett bra alternativ för miljövänliga plastförpackningar för bland annat livsmedel.

Alternativ och funktion

Scanfoils folier kan anpassas på många olika sätt. Vi har transparenta miljövänliga livsmedelsförpackningar och kan exempelvis lägga till en Anti-Fog funktion för att eliminera dimman i kylda miljöer.

Vi kan förbättra förseglingsförmågan för att påskynda processen i fyllningsmaskinen, underlätta öppningsbarheten vilket underlättar för slutkunden och vi kan även lägga till ett släppmedel som förenklar hanteringen av omslaget i olika industriella situationer.

Genom att lägga till en extra barriär kan våra folier uppfylla extra hårda krav på ökad hållbarhet för förlängd lagerhållning. Det går att beställa Scanfoils samtliga material med låg, medel eller hög barriärnivå.

Scanfoil ESD (Electrostatic Discharge) är framtagen för emballage som innehåller tekniska komponenter, där det i vissa fall kan det krävas att plastförpackningen har en ledande förmåga. Denna antistatiska funktion hjälper förpackningen att leda bort elektriska laddningar vilket förhindrar en urladdning av komponenten. Scanfoil ESD kan justeras till önskad konduktivitetsnivå.

Scanfoil Product range

Utseende

Scanfill producerar inte bara ett hållbart förpackningsmaterial, vi anpassar det även efter kundens unika behov.

Färger är ett utmärkt sätt att skilja dina produkter från konkurrenternas och med hjälp av våra kunskaper och vår välbeprövade teknik kan du välja dubbla färger på samma folie, en färg på var sida. Vi kan matcha färgerna helt enligt dina önskemål.

Scanfill har utvecklat ett högteknologiskt alternativ för mörka färger som inte innehåller kimrök, vilket även inkluderar Carbon Black Free (svart färg). Detta gör att folien upptäcks med NIR-teknik i avfallssortering vilket ökar återvinningsgraden.

Scanfoil PP, PET och PS kan ha olika transparensnivåer, vilket gör att vi kan kundanpassa folien efter önskade specifikationer.

Produktblad

Scanfoil

 

Materialen inom Scanfoil

PP  →

PET  →

PS  →

Läs mer om våra andra material för termoformning

Scanfill Foil  →

Biomaterial  →

Degrafill Foil  →

EVOH-barriär  →